Náhradné plnenie

Penzión Fortuna Dudince – chránené pracovisko, bol zriadený na základe rozhodnutia pre zriadenie chráneného pracoviska č. 2013/81785 č. spisu 2013/241176 Bk Sa zo dňa 5.4.2013.

Náhradné plnenie:
Každá spoločnosť alebo firma, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov je povinná, podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať minimálne 3,2 % zdravotne postihnutých občanov.
Ak tak neurobí, musí:
Za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť štátu odvody za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnaci sú občanmi so ZŤP.
Hlavná ekonomická výhoda náhradného plnenia:
náhradné plnenie za každého jedného ZŤP zamestnanca vyžadovaného zo zákona je o 106 eur výhodnejšie, ako zaplatené penále štátu

Pre výpočet výšky náhradného plnenia klinite sem

Neváhajte a rezervujte si ubytovanie ešte dnes!